1206/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1205/93) 10 §:n 1 kohta ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

10  §
Valtion täytetakaus

Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa asumisoikeustalon rakentamislainan pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu koskee:

1) sellaisia maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 30 vuoden kuluessa korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien, sekä


15  §
Muutoksenhaku

Valtiokonttorin 13 §:n mukaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudelle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995. Lain 10 §:n 1 kohtaa sovelletaan kesäkuun 1 päivänä 1995 tai sen jälkeen hyväksyttyihin korkotukilainoihin.

HE 54/95
YmVM 3/95
EV 44/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.