1202/1995

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään turvatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista sekäniiden maksuperusteista.

2  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä ovat:

1. luvat, hyväksymiset, tutkinnot ja kokeet sekä turvallisuusselvitysten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

― paineastioita

― vaarallisia kemikaaleja

― räjähteitä

― vaarallisten aineiden kuljetusta

― kaivostoimintaa

― rakennussementtejä

― mittaamisvälineitä

― jalometallituotteita

― sähkölaitteita ja -tarvikkeita; sekä

2. muussa kuin yleisen valvonnan tarkoituksessa tehdyt tarkastukset silloin, kun ne koskevat:

― paineastioita

― vaarallisia kemikaaleja

― räjähteitä

― vaarallisten aineiden kuljetusta

― kaivostoimintaa

― rakennussementtejä

― mittaamisvälineitä

― jalometallituotteita sekä

― sähkölaitteita ja -tarvikkeita.

Edellä 1 momentissa mainituissa suoriteryhmissä turvatekniikan keskus määrää maksun suoriteryhmän tai suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

3  §
Muut maksulliset suoritteet

Seuraavat suoritteet turvatekniikan keskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein:

1) tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat tutkimus- tai muut palvelut;

2) turvatekniikan keskuksen henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnitteluja muissa asiantuntijatehtävissä silloin, kun ne eivät suoranaisesti tue turvatekniikan keskuksen maksutonta viranomaistoimintaa;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttöpalvelut sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille silloin, kun ne eivät suoranaisesti tue turvatekniikan keskuksen maksutonta viranomaistoimintaa;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden tuottaminen sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; sekä

5) julkaisut ja jäljenteet lukuun ottamatta turvatekniikan keskuksen viranomaistoimintaan liittyvää jakelua sekä tiedotus- ja ohjeluonteisia julkaisuja.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.