1185/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1995

Työministeriön päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta

Työministeriö on päättänyt ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa 18 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (815/95) 7 §:n nojalla:

1  §
Kylmällä kaudella vaadittavan turvaohjaamon kantava rakenne

Turvaohjaamon kantavan rakenteen (ROPS) tulee olla valmistettu pakkasenkestävästä materiaalista. Ohjaamon katsotaan täyttävän sitä koskevat määräykset, jos se on valmistettu seuraavien vaatimusten mukaisesti:

1) standardin ISO 3463:1989 ''Wheeled tractors for agriculture and forestry ― Protective structures ― Dynamic test method and acceptance conditions'' kohta 11.6;

2) standardin ISO 5700:1989 ''Wheeled tractors for agriculture and forestry ― Protective structures ― Static test method and acceptance conditions'' kohta 11.6; tai

3) asiakirjan OECD standard codes for the official testing of agricultural tractors Code III kohta 13 tai Code IV kohta 10.

2  §
Kylmällä kaudella vaadittava lämmityslaite

Ohjaamon lämmityslaitteen katsotaan täyttävän sitä koskevat määräykset, jos se testiolosuhteissa täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tehtäessä lämmityslaitteen koetus standardin ISO 6097:1989 mukaisella menetelmällä ohjaamon lämpötila nousee 30 minuutissa -15 °C asteesta vähintään +20 °C asteeseen, lämpötilaerot eri mittapisteissä eivät ylitä 6 °C eikä jalkatilan mittapisteiden lämpötila ole alempi kuin yläpään pisteessä;

2) tehtäessä huurteenpoistolaitteen koetus standardiin ISO 6097:1989 perustuvalla menetelmällä kokeen alkulämpötilan ollessa -15 °C ohjaamon tuulilasin mitta-alueen pinta sulaa 30 minuutissa; kokeen aikana ilman nopeuden tuulilasilla tulee olla 1...2 m/s, ja tutkittavissa pinnoissa tulee olla jäätä 0.044 g/cm2; tuulilasin mitta-alueen yläreuna määritellään 660 mm istuimen mittapisteen (SIP) yläpuolella olevan referenssipisteen läpi menevän vaakatason, alareuna referenssipisteestä 20 astetta alaspäin menevän tason sekä sivureunat referenssipisteestä 20 astetta sivulle menevien pystytasojen ja tuulilasin pinnan leikkausviivojen mukaan.

3  §
Melutaso kuljettajan paikalla

Kuljettajan paikan melutaso mitataan standardin ISO 5131:1982, asiakirjan OECD Code V tai direktiivin 77/311/ETY liitteen 1 (kuormitettuna sekä ovet ja ikkunat suljettuina) mukaisesti.

4  §
Kuormainkäytössä vaadittavat taka- ja sivuikkunat

Taka- ja sivuikkunoiden tai niiden suojusten sekä niiden kiinnityksen katsotaan täyttävän niitä koskevat määräykset, jos ne täyttävät standardin ''ISO 8084:1993 Machinery for forestry. Operator protective structures. Laboratory tests and performance requirements'' mukaiset lujuusvaatimukset.

5  §
Kuormainkäytössä vaadittava ohjaamon katto

Ohjaamon katon on oltava riittävän luja putoavien esineiden varalta. Lujuus katsotaan riittäväksi, jos katto on valmistettu vähintään 1,5 mm paksusta teräslevystä tai jos se kestää standardin ''ISO 3449:1992 Earthmoving machinery ― Falling object protection structures ― Laboratory tests and performance requirements'' mukaisen 1365 J energialla tehdyn lujuuskokeen.

6  §
Hydrauliletkujen suojaus

Hydrauliletku on suojattava, jos paine voi siinä ylittää 3,5 MPa

7  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänäheinäkuuta 1997.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.