1167/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus kaivosasetuksen 21 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa asetuksessa (752/80), seuraavasti:

21  §

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää kaivoslautakunnan puheenjohtajan ja enintään 13 muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa tulee olla kaivosteollisuuden, maanomistajien, turvatekniikan keskuksen ja työsuojeluviranomaisten sekä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen edustajat, minkä lisäksi lautakunnassa tulee olla edustettuna geologian, vuoritekniikan ja oikeustieteen asiantuntemus. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.