1159/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten turskan pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/94) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten turskan kalastus kielletään Viron kalastusta koskevaan määräysvaltaan kuuluvalla vesialueella vuodelle 1995 myönnetyn turskakiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alustenViron kalastusta koskevaan määräysvaltaan kuuluvilta vesialueilta pyytämän turskasaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 1995 ja sitä sovelletaan vuoden 1995 loppuun saakka.

1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3368/94; EYVL N:o L 363, 31.12.1994, s. 80
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.