1147/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Asetus kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetunkuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 6 §:n nojalla:

1  §

Kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskeviin merkintöihin sovelletaan Suomessa kuluttajalle myytäviksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä   annettua   Euroopan  parlamentinja Euroopan unionin neuvoston direktiiviä (94/11/EY), johon viitataan ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemässä päätöksessä N:o 16/94 ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta.

2  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

ETA-sopimuksen liite II: Euroopan parlamentin ja Euroopan Unionin neuvoston direktiivi 94/11/EY

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.