1134/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1996

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 10 §:n ja 23 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 12-14 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) Peruskoulussa 18 162 markkaa;

2) lukiossa 19 739 markkaa; sekä

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 33 539 markkaa.

2 §
Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 16 a §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on 286 markkaa opetustuntia ja 123 markkaa opintoviikkoa kohden.

3 §
Kuljetus ja majoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 3 548 markkaa kuljetettavaa tai majoitettavaa oppilasta kohden;

2) lukiossa 2 057 markkaa kuljetettavaa tai majoitettavaa oppilasta kohden; sekä

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 2 806 markkaa kuljetettavaa oppilasta ja 4 726 markkaa majoitettavaa oppilasta kohden.

4 §
Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) kansalaisopistossa 289 markkaa; sekä

2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 286 markkaa ja muussa koulutuksessa 217 markkaa.

5 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 198 markkaa.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 1996 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 1996.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 1996 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 1996.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1995

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Simo Juva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.