1123/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisestä poikkeuksesta kananmuna-asetukseen

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 11 päivänä marraskuuta 1977 annetun kananmuna-asetuksen (799/77) 33 §:n nojalla määrännyt yleisen poikkeuksen asetuksen 22 §:n säännöksistä seuraavasti:

1 §

Sen estämättä, mitä kananmuna-asetuksen 22 §:ssä säädetään kananmunien myyntiajoista, on kananmunia myytäessä kuluttajalle noudatettava niitä myyntiaikoja, joista säädetään Euroopan yhteisöjen neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 antamassa päätöksessä 94/371/EY.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 1995 ja on voimassa toistaiseksi. Päätös ei koske kananmunia, jotka on toimitettu vähittäiskauppaan ennen päätöksen voimaantuloa.

Neuvoston päätös 94/371/EY; EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 34

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.