1109/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä kumotaan
MMM EEOp tuontirajoituksista annetun päätöksen kumoaminen1) 22/TUONTI/95 30.8.1995 7.9.1995 12/TUONTI/95
MMM EEOp elävien sikojen tuonti Saksasta2) 23/TUONTI/95 30.8.1995 7.9.1995 11/TUONTI/95
MMM EEOp sianlihan ja sianlihatuotteiden tuonti Espanjasta3) 24/TUONTI/95 30.8.1995 7.9.1995 15/TUONTI/95

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousminis- teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1)Komission päätös 95/289/EY; EYVL N:o L 181, 1.8.1995, s. 43
2)Komission päätös 95/296/EY; EYVL N:o L 182, 2.8.1995, s. 33
3)Komission päätös 94/887/EY; EYVL N:o L 352, 31.12.1994, s. 112, komission päätös 95/300/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 55

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.