1098/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1995

Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

kumonnut työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen 21 päivänä lokakuuta 1982 annetun valtioneuvoston päätöksen (769/82) 5 ja 6 §:n ja

muuttanut 4 ja 15 §:n seuraavasti:

4  §

Riipputelineen kiinnityksessä rakennukseen tai muuhun rakenteeseen on noudatettava standardin SFS 4569 (2.9.1982) periaatteita. Kiinnityksen kelpoisuus voidaan osoittaa myös lujuuslaskelmin tai kokein.

15  §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työministeriö.

Asianomaisella työsuojeluviranomaisella on laitteen rakennetta koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta oikeus erityisestä syystä yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksia tästä päätöksestä, milloin turvallisuus on muulla tavoin varmistettu.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan riipputelineiden turvallisuusmääräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1986 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (291/86).

Neuvoston direktiivi 89/392/ETY; EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 9, muut. 91/386/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Pertti Siiki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.