1044/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen 10 b ja 20 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun asetuksen (314/77) 10 b §:n 1 momentti ja 20 §:n 2-4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 b §:n 1 momentti ja 20 §:n 4 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (622/85) sekä 20 §:n 2 ja 3 momentti 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1304/92), seuraavasti:

10 b §

Lääninhallitus voi, jos oppilaan arvostelua tai vuosiluokalta siirtämistä koskeva päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan tai opettajat toimittamaan uusi arvostelu tai määrätä, mikä arvosana oppilaalle on annettava, taikka määrätä oppilaan vuosiluokalta siirtämisestä.


20 §

Valittamalla ei saa hakea muutosta lääninhallituksen päätökseen, joka koskee koulun työsuunnitelman vahvistamista, oppilasarvostelua tai luokalta siirtämistä.

Valittamalla ei saa hakea muutosta koulun johtokunnan eikä virkamiehen päätökseen, joka koskee työsuunnitelman hyväksymistä, työjärjestystä, uuden oppikirjan käyttämistä, valinnaisaineeksi valitun aineen vaihtamista toiseksi aineeksi, toisessa koulussa aloitetun kielen vaihtamista toiseksi kieleksi, oppilaan arvostelua ja vuosiluokalta siirtämistä, poissaololuvan myöntämistä oppilaalle sekä oppilaan kurinpidollista ojentamista määräaikaista erottamista lukuun ottamatta.

Koulun opettajakunnan, oppilaskunnan ja vanhempainneuvoston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.