1030/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun aikuislukiolain (439/94) 29 §:n 2 momentti ja 30 §:n 3 momentti seuraavasti:

29  §

Opiskelijan erottamista ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevissa asioissa sekä asetuksella säädetyissä muissa opiskelijaa koskevissa asioissa haetaan muutosta 1 momentista poiketen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Opiskelijan erottamista ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevasta päätöksestä valitetaan lääninoikeuteen ja muissa asioissa lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitukset tulee käsitellä kiireellisinä. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.


30  §

Opiskelijan erottamista ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevissa asioissa sekä asetuksella säädetyissä muissa opiskelijaa koskevissa asioissa haetaan muutosta 1 momentista poiketen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Opiskelijan erottamista ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevasta päätöksestä valitetaan lääninoikeuteen ja muissa asioissa lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitukset tulee käsitellä kiireellisinä. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.