1025/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/94) 13 §:n 1, 2 ja 5 momentti sekä

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

11  §
Tietojen salassapito ja salassapitovelvollisuus

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu laki (655/95).

HE 42/95
LaVM 2/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.