1004/1995

Annettu Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 13 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annetun asetuksen (717/47) 13 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1204/88), seuraavasti:

13 a §

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi jos päätös koskee 3 a §:n 1 momentissa, 5 §:ssä tai 11 §:n 5 momentissa tarkoitettua asiaa. Muutosta haetaan tällöin valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Muutoksenhausta 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä siitä valtion virkamieslaissa (750/94) säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1995.

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.