1002/1995

Annettu Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 2 päivänä lokakuuta 1992 tehty eurooppalainen yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä huhtikuuta 1995 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 9päivänä toukokuuta 1995, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa opetusministeriö, jonka valtuuttamana Suomen elokuvasäätiö voi ratkaista hakemuksen yhteistuotantoaseman saamiseksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 48/95)

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.