993/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1995

Asetus Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään Suomen aluevesien rajoista 18 päivänä elokuuta 1956 annetun lain 8 §:n, sellaisena kuin se on 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (981/95), nojalla:

1 §

Suomen aluevesien rajoista annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut sisäisten aluevesien ulkorajan peruspisteet, joiden leveys- ja pituusasteet annetaan Suomen kansallisessa koordinaattijärjestelmässä, ovat kolmikymmenvuotiskautena 1995―2024 seuraavat:

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
1 60° 19,452' 27° 37,202'
2 60° 18,581' 27° 34,716'
3 60° 15,904' 27° 16,433'
4 60° 14,238' 27°  1,845'
5 60°  9,672' 26° 15,752'
6 60°  2,419' 25° 47,682'
7 60°  5,437' 25°  8,157'
8 60°  2,128' 24° 53,709'
9 59° 52,101' 24° 18,368'
10 59° 47,218' 23° 35,505'
11 59° 44,862' 23° 23,941'
12 59° 44,958' 22° 58,431'
13 59° 42,828' 22° 25,102'
14 59° 40,504' 21° 30,088'
15 59° 44,171' 20° 44,352'
16 59° 48,483' 19° 47,125'
17 60°  9,403' 19° 18,241'
18 60° 18,019' 19°  8,124'
19 60° 18,081' 19°  8,148'
20 60° 25,902' 19° 23,935'
21 60° 29,875' 19° 42,563'
22 60° 32,411' 20° 12,524'
23 60° 45,947' 20° 44,638'
24 61°  3,050' 21° 10,211'
25 61° 25,339' 21° 16,255'
26 61° 38,782' 21° 19,747'
27 62°  0,992' 21° 14,072'
28 62° 24,801' 21°  5,203'
29 62° 47,068' 20° 50,217'
30 62° 57,655' 20° 44,296'
31 63° 14,228' 20° 35,058'
32 63° 25,460' 20° 47,346'
33 63° 27,198' 21°  8,482'
34 63° 28,491' 21° 44,639'
35 63° 31,707' 22°  9,732'
36 63° 45,089' 22° 31,404'
37 63° 51,837' 22° 37,409'
38 63° 53,196' 22° 39,136'
39 63° 53,726' 22° 39,847'
40 63° 55,701' 22° 42,981'
41 63° 56,237' 22° 44,467'
42 63° 57,627' 22° 48,639'
43 64°  5,572' 23° 23,951'
44 64° 19,981' 23° 26,818'
45 64° 32,274' 24° 15,150'
46 64° 40,893' 24° 19,362'
47 65°  2,379' 24° 33,062'
48 65° 20,151' 24° 39,306'
49 65° 33,835' 24° 18,807'
50 65° 35,962' 24°  1,847'
51 59° 31,158' 20° 24,700'
52 59° 31,090' 20° 25,328'
53 59° 30,240' 20° 21,077'
54 59° 30,291' 20° 21,011'

Pisteitä 18 ja 19 sekä toisaalta 50 ja 51 ei yhdistä perusviiva. Pisteitä 51 ja 54 yhdistää perusviiva.

2 §

Suomen aluemeren ulkorajan sijainnin ilmaisevat pisteet, joita yhdistävät joko lyhyimmän etäisyyden viiva tai annetun keskipisteen ja säteen määräämä ympyränkaari.

Pariisissa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetussa rauhansopimuksessa (690― 691/47) määrätyn Suomen aluemerta rajoittavan rajan läntisestä päätepisteestä alkaen raja kulkee seuraavien, Suomen kansallisessa koordinaattijärjestelmässä leveys- ja pituusasteina annettujen pisteiden kautta Märketin luodon eteläpuolelle Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan eteläiseen päätepisteeseen (luettelossa piste n:o 132):

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
103 60° 11.341' 26° 44.675'
104 60°  9.692' 26° 36.845'
105 60°  9.198' 26° 29.702'
106 60°  2.779' 26° 17.867'
107 60°  2.281' 26° 11.498'
108 60°  0.832' 26°  4.689'
109 59° 58.596' 26°  1.223'
110 59° 55.909' 25° 37.404'
111 59° 55.681' 25° 35.147'
112 59° 55.868' 25° 28.462'
113 59° 56.596' 25° 10.348'
114 59° 55.271' 24° 55.986'
115 59° 53.514' 24° 47.310'
116 59° 49.015' 24° 29.487'
117 59° 47.800' 24° 20.116'
118 59° 47.014' 24° 12.554'
119 59° 39.406' 23° 21.313'
120 59° 38.131' 22° 51.638'
121 59° 36.472' 22° 38.266'
122 59° 30.781' 22° 23.985'
123 59° 28.584' 21° 32.209'

Pisteitä 123 ja 124 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 14.

124 59° 28.693' 21° 26.268'
125 59° 31.947' 20° 45.848'
126 59° 27.456' 20° 23.234'

Pisteitä 126 ja 127 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 3 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 53.

127 59° 27.964' 20° 17.257'
128 59° 35.466' 19° 59.869'
129 59° 35.703' 19° 56.638'
130 59° 47.501' 19° 39.699'
131 60° 11.501' 19°  5.198'
132 60° 14.114' 19°  6.368'

Märketin luodon pohjoispuolella Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan pohjoisesta päätepisteestä lähtien raja kulkee seuraavien pisteiden kautta:

134 60° 22.494' 19°  9.877'
135 60° 36.689' 19° 13.421'

Pisteitä 135 ja 136 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 20.

136 60° 36.871' 19° 14.228'
137 60° 40.866' 19° 32.942'

Pisteitä 137 ja 138 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 21.

138 60° 41.660' 19° 38.341'
139 60° 43.650' 20°  1.717'
140 60° 54.104' 20° 26.461'
141 61°  7.609' 20° 46.495'
142 61° 26.815' 20° 51.460'
143 61° 38.768' 20° 54.404'
144 61° 59.212' 20° 48.898'
145 62° 21.960' 20° 40.112'
146 62° 43.465' 20° 25.334'

Pisteitä 146 ja 147 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 29.

147 62° 44.079' 20° 24.946'
148 62° 54.675' 20° 18.868'
149 63°  9.882' 20° 10.176'
150 63° 19.903' 20° 24.288'
151 63° 28.961' 20° 42.007'
152 63° 31.152' 20° 56.551'
153 63° 40.013' 21° 30.778'
154 63° 40.325' 21° 39.821'
155 63° 42.059' 21° 53.301'
156 63° 50.841' 22°  7.434'
157 63° 56.187' 22° 12.115'

Pisteitä 157 ja 158 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 37.

158 63° 57.650' 22° 13.668'
159 63° 59.128' 22° 15.526'
160 63° 59.774' 22° 16.382'

Pisteitä 160 ja 161 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 39.

161 64°  0.548' 22° 17.500'
162 64°  2.530' 22° 20.622'

Pisteitä 162 ja 163 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 40.

163 64°  4.927' 22° 25.637'
164 64°  5.612' 22° 27.530'
165 64°  7.150' 22° 32.128'

Pisteitä 165 ja 166 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 42.

166 64°  8.234' 22° 36.026'
167 64° 13.189' 22° 57.896'
168 64° 20.975' 22° 59.327'

 Pisteitä 168 ja 169 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 44.

169 64° 30.238' 23° 12.589'
170 64° 39.909' 23° 50.376'
171 64° 43.314' 23° 51.988'

Pisteitä 171 ja 172 yhdistää ympyränkaari, jonka säde on 12 meripeninkulmaa ja jonka keskipiste on 1 §:n mukainen peruspiste n:o 46.

172 64° 43.962' 23° 52.340'
173 65°  4.789' 24°  5.263'
174 65° 17.527' 24°  9.503'
175 65° 30.739' 24°  8.216'

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee edelleen pohjoisluoteeseen kohti Suomen aluevesien rajoista annetun lain 7 §:n 3 momentissa mainittua pistettä.

3 §

Merenkulkulaitos huolehtii siitä, että peruspisteitä ja aluemeren ulkorajaa koskevia sijaintitietoja on yleisesti saatavilla.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta 7 päivänä toukokuuta 1965 annettu asetus (256/65).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.