975/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (516/91) 25 § ja

muutetaan 26 ja 27 § seuraavasti:

26 §

Valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustukseen 14 §:ssä tarkoitetuille kunnille tämän lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten peittämiseksi. Muulle itsehallintoyhdyskunnalle, jolle tämän lain soveltamisen johdosta aiheutuu erityisiä lisäkustannuksia, tulee valtion talousarvioon ottaa määräraha ylimääräiseen valtionavustukseen.

27 §

Edellä 26 §:ssä tarkoitetuista valtionavustuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) on säädetty. Mainitussa laissa tarkoitettuna asianomaisena viranomaisena toimii tämän lain mukaisissa valtionavustuksia koskevissa asioissa oikeusministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 248/94
PeVM 17/94
SuVM 12/94
PeVM 1/95

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.