953/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita ja huumausaineen valmistuksessa käytettäviä aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut huumausaineita ja huumausaineen valmistuksessa käytettäviä aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1993 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1708/93) 7 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa päätöksessä (652/94), seuraavasti:

7 §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävät aineet

Kirjanpito on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kirjanpidon alainen toiminto on suoritettu. Kirjanpidosta on annettava pyynnöstä tietoja lääkelaitokselle.Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 1995

Neuvoston asetukset (ETY) N:o 3677/90, 900/92, 3769/92 ja 2959/93

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.