931/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (935/73) 15 §, sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (133/87), seuraavasti:

15  §

Korvausta on haettava kirjallisesti valtiokonttorilta kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä syystä valtiokonttorin on otettava tutkittavakseen myöhemminkin tehty hakemus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tätä lakia sovelletaan korvaushakemukseen, joka perustuu 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen tehtyyn rikokseen. Tällaiseen rikokseen perustuva hakemus, joka on hylätty aikaisemman lain 15 §:n nojalla, voidaan aikaisemman päätöksen estämättä saattaa uudelleen valtiokonttorin tutkittavaksi.

HE 31/95
LaVM 1/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.