919/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus Euroopan talousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tarjousesitteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/89) 2 luvun 4 a §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (740/93), nojalla:

1  §
Yleisiä säännöksiä

Tämä asetus koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ulkomaisen listalleottoesitteen ja listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laaditun tarjousesitteen tunnustamista käytettäväksi listalleottoesitteenä Suomessa.

2  §
Esitteen tunnustaminen

Rahoitustarkastuksen on tunnustettava listalleottoesitteeksi listalleottoesite, mikäli esitteen tarkoittamien arvopaperien toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa pörssilistalle ottamista koskevan hakemuksen tekemisestä on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

Rahoitustarkastuksen on vastaavasti tunnustettava listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laadittu tarjousesite listalleottoesitteeksi, jos esitteessä tarkoitetuista arvopapereista yleisölle Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdyn tarjouksen voimassaoloajan alkamisesta on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

Ennen kuin rahoitustarkastus tunnustaa listalleottoesitteen tai listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laaditun tarjousesitteen, liikkeeseenlaskijan tulee toimittaa rahoitustarkastukselle 1 §:ssä tarkoitetun viranomaisen todistus siitä, että esite on tarkastettu ja hyväksytty. Rahoitustarkastuksen on tunnustettava esite, vaikka esitteen sisällöstä olisi myönnetty poikkeus, jos Suomessa voidaan myöntää poikkeus samalla perusteella. Jos Suomessa ei voida myöntää poikkeusta samalla perusteella, rahoitustarkastus voi tunnustaa esitteen edellyttäen, ettei esitteen tunnustaminen vaaranna sijoittajien asemaa. Edellä tarkoitetussa todistuksessa on mainittava myönnetystä poikkeuksesta ja ilmoitettava poikkeuksen perustelut.

3  §
Esitteen täydentäminen

Rahoitustarkastus voi vaatia listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laaditun tarjousesitteen täydentämistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n 6 momentin mukaisesti.

Jos listalleottoesitteen tarkoittamien arvopaperien ottamisesta pörssilistalle toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, rahoitustarkastuksen on tunnustettava esite mahdollisimman suurelta osin. Rahoitustarkastus voi vaatia esitteen täydentämistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n 6 momentin ja 4 a §:n 2 momentin mukaisesti sekä Suomen listalleottoesitteen sisältöä koskevien määräysten mukaisilla tiedoilla. Ennen kuin rahoitustarkastus tunnustaa esitteen, sen on oltava yhteydessä esitteen hyväksyneen valtion vastaavaan viranomaiseen.

4  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.