908/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kilpailunrajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (480/92) 2 §:n 2 ja 5 momentti sekä 20 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (447/94) sekä 2 §:n 5 momentti ja 20 §:n 1 ja 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (448/94), seuraavasti:

2  §

Tätä lakia ei sovelleta maataloustuottajien tai heidän yhteisönsä tekemiin, maataloustuotteiden alkutuotantoa koskeviin sopimuksiin, päätöksiin tai näihin rinnastettaviin menettelyihin silloin, kun ne edistävät maatalouden tuottavuuden lisäämistä, markkinoiden toimivuutta, elintarvikkeiden saatavuutta ja kohtuullisten kuluttajahintojen saavuttamista sekä alentavat kustannustasoa.


Mitä 4 momentissa säädetään, ei koske niitä kilpailuviraston toimenpiteitä, joista Euroopan yhteisöjen säädöksissä erikseen säädetään.

20  §

Kilpailuviraston ja lääninhallituksen asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus. Kilpailuvirastolla on velvollisuus Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä toimittaa tutkimukset siten kuin Euroopan yhteisöjen säädöksissä säädetään.

Kilpailuvirasto avustaa lisäksi komissiota tutkimusten suorittamisessa siten kuin niistä säädetään Euroopan yhteisöjen säädöksissä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 2/95
TaVM 2/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.