881/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/88) 8 a ja 8 b § sekä C liite, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa (278/93), sekä

muutetaan 50 §:n 1 momentti ja 52 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa. seuraavasti:

50 §

Luvan ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun vientiin ja tuontiin myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö lukuunottamatta 2 momentissa lueteltuja tapauksia.


52 §

Vienti- ja tuontilupia haetaan säteilyturvakeskukselta. Jos luvan myöntäminen 50 §:n mukaan kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle, tulee säteilyturvakeskuksen siirtää asia kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi. Säteilyturvakeskuksen on samalla toimitettava lausuntonsa asiasta kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Kauppa- ja teollisuusministeriön on ilmoitettava myöntämistään vienti- ja tuontiluvista säteilyturvakeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.