871/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 7 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 momentti 4 päivänä toukokuuta 1990 annetussa asetuksessa (417/90) ja 15 §:n 3 momentti 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (431/89), sekä

muutetaan 17 § ja 22 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 17 § mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1990 annetussa asetuksessa ja 22 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1122/88), seuraavasti:

17 §

Nimittämisestä työvoimapiirin päälliköksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää työministeriö. Muutoin nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen ja ottamisesta työsopimussuhteeseen työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnossa samoin kuin tällöin maksettavasta palkasta päättää sama viranomainen, joka nimittää vastaavan vakinaisen virkamiehen.

22 §

Neuvottelukuntaan kuuluu työvoimapiirin päällikön lisäksi enintään 14 työvoimapiirin toimiston määräämää muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työvoimapiirin päällikkö ja puheenjohtajan varamiehenä muu sellainen tehtävään sopiva henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan kummankaan työmarkkinaosapuolen tai kunnan etua. Muut jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, aluekehityksestä vastaavaa viranomaista tai aluekehityksestä vastaavia viranomaisia ja muita piirin tavoitteiden kannalta keskeisiä yhteistyötahoja. Työnantajain ja työntekijäin keskusjärjestöille on varattava tilaisuus esittää ehdokkaansa jäseneksi ja varajäseneksi. Neuvottelukunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Työvoimapiirin neuvottelukuntia voidaan täydentää kesken toimikauden tämän asetuksen 22 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.