865/1995

Annettu Turussa 12 päivänä toukokuuta 1995

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/93) 2 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 luvun 1 §:n 2 momentti sekä 10 § seuraavasti:

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

1  §

Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan.


3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

1  §

Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee valitsijat, ja ilmoittaa siitä lääninrovastille. Kirkkolain 18 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetaan seurakunnan väkiluvulla vaalin määräämispäivää edeltävän vuoden viimeisen päivän väkilukua.


10  §

Pappis- ja maallikkoedustajien vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Pappisedustajien vaalissa vaalilippuun kirjoitetaan enintään niin monta nimeä kuin hiippakunnasta on heitä valittava ja maallikkoedustajien vaalissa enintään niin monta nimeä kuin rovastikunnasta on heitä valittava. Jos äänestyslippuun on merkitty joku, joka ei ole vaalikelpoinen, on muut siinä annetut äänet kuitenkin otettava huomioon.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Turussa 12 päivänä toukokuuta 1995

Arkkipiispa
John Vikström

Kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.