851/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaviini-nimityksen käyttämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 22 päivänä joulukuuta 1994 alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen (1344/94) 2 §:n 8 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään ne ehdot, joiden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi antaa luvan käyttää hedelmäviinin kuvauksessanimitystä tilaviini.

2 §
Tilaviinin määrittely ja raaka-aineet

Tilaviinin tulee olla yksinomaan käymisen avulla valmistettua hedelmäviiniä, jonka

1) alkoholipitoisuus on enintään 13 tilavuusprosenttia;

2) tuottaa sellainen oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumaton valmistaja, jonka hedelmäviinin valmistusmäärä astioituna on korkeintaan 100 000 litraa vuodessa;

3) valmistuksessa käytetty marja- ja hedelmäaines sekä aromia antavat kasvinosat ovat 100 prosenttisesti kotimaisia;

4) raaka-aineista vähintään 50 prosenttia on peräisin valmistusluvan haltijan omalta tai tämän hallitsemalta viljelyalalta; sekä

5) aistinvaraiset ominaisuudet ovat peräisin valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista tai käymisen yhteydessä niistä muodostuneista maku- ja aromiaineista.

Tilaviini voidaan nimetä raaka-aineen kasvupaikan mukaisesti tilan, kylän, kunnan, maakunnan tai muun alueen mukaan. Maantieteellisen merkinnän käytöstä määrätään erikseen.

3 §
Tilaviinin lisäaineet

Tilaviinin happoisuuden säätelyssä saa käyttää ainoastaan sitruuna-, omena- tai maitohappoa.

4 §
Tilaviinin omavalvonta

Tilaviinin valmistuksen ja raaka-ainekäsittelyn tulee perustua valmistusluvan haltijan kirjalliseen omavalvontasuunnitelmaan sen mukaan kuin tuotevalvontakeskus omavalvontasuunnitelman laatimisesta tarkemmin määrää.

5 §
Luvan hakeminen ja peruuttaminen

Lupaa tilaviini-nimityksen käyttämiseen haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta. Hakemukseen tulee liittää riittävä selvitys siitä, että tuote ja sen valmistaminen täyttävät 2 - 4 §:ssä määrätyt ehdot. Tuotevalvontakeskus voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Tuotevalvontakeskus voi korvauksetta peruuttaa antamansa luvan tilaviini-nimityksen käyttämiseen, jos ilmenee, että tuote ei enää täytä 2 - 4 §:ssä määrättyjä ehtoja.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Hallitusneuvos
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.