831/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus eläinlääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua lausuntonsa opetusministerin esittelystä kumotaan eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetun asetuksen (298/78) 12 §:n 3 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä muutetaan 2, 19 ja 20 § seuraavasti:

2  §

Eläinlääketieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa.

Mitä jäljempänä säädetään korkeakoulusta, koskee Helsingin yliopiston eläinlääketieteellistä tiedekuntaa.

19  §

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

20  §

Yliopisto antaa tarkempia määräyksiä tutkintojen ja opintojen tavoitteista, rakenteista ja sisällöstä sekä opetuksesta ja opintosuorituksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.