809/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 7 §:n otsikko, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1570/93), ja

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

7  §
Ajopiirturin käyttö

7 a  §
Ajopiirturin tarkastus

1. Tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteessä I olevassa VI luvussa tarkoitetut ajopiirturin tarkastukset saa suorittaa vain henkilö, yhteisö tai laitos, joka on saanut liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen (9/79) 4 §:ssä tarkoitetun luvan ajopiirturin asennukseen ja korjaukseen ja jonka lupa oikeuttaa edellytettävän tarkastuksen suorittamiseen.

2. Tarkastuksesta on annettava allekirjoitettu todistus, joka on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.