780/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Maa-- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

muuttaa 11 päivänä tammikuuta 1995 eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla antamansa päätöksen (27/95) 3 §:n 3 ja 4 momentin ja 4 §:n 2 momentin; sekä

lisätä 3 §:ään uuden 5 momentin, 6 §:ään uuden 4 momentin, sekä päätökseen uuden 25 a §:n seuraavasti:

3 §
Kalat ja niiden sukusolut

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu elävien vesiviljelykalojen tuonti muista jäsenmaista on kielletty. Myös vesiviljelykalojen sukusolujen tuonti muista jäsenmaista on kielletty. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (osasto) voi kuitenkin myöntää poikkeuslupia elävien vesiviljelykalojen tai niiden sukusolujen tuontiin Ruotsin puoleiselta Tornionjoen vesistöalueelta. Elävien vesiviljelykalojen ja niiden sukusolujen vienti muihin jäsenmaihin istutusta tai viljelyä varten on kielletty. Vietäessä eläviä vesiviljelykaloja suoraan elintarvikekäyttöön on noudatettava direktiivin 91/67/ETY määräyksiä.

Muita eläviä kaloja tai niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen muista jäsenmaista vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Tämän pykälän 1―4 momentin määräyksiä ei sovelleta trooppisiin akvaariokaloihin eikä niiden sukusoluihin.

4 §
Äyriäiset ja nilviäiset ja niiden sukusolut

Luonnonvaraisia eläviä makeanveden rapuja sekä niiden sukusoluja saadaan käyttötarkoituksesta riippumatta tuoda Suomeen vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja. Muita luonnonvaraisia eläviä äyriäisiä, nilviäisiä tai niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen istutusta varten vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.


6 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta Ruotsista tuotaviin poroihin, jotka tuodaan tilapäisesti Suomeen enintään 30 vuorokauden ajaksi, eikä Suomesta Ruotsiin vietyihin poroihin, jotka tuodaan takaisin Suomeen enintään 30 vuorokauden tilapäisen oleskelun jälkeen.

25 a §
Mikrobiviljelmät

Eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja tai muita, niihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien viljelmiä saadaan tuoda Suomeen muista jäsenvaltioista vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja. Vietäessä eläintauteja aiheuttavien mikrobien viljelmiä Suomesta muihin jäsenvaltioihin on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion antamia tuontimääräyksiä.


Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.