775/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 3 §:n 1 momentin e kohta ja 31 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentin e kohta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (133/95), sekä

lisätään 31 §:ään uusi 5 momentti, 37 §:ään uusi 2 momentti, 44 §:ään uusi 1 a momentti ja 52 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä marraskuuta 1993 annetulla asetuksella (1042/93), uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:


e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on Jousittamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske alkuperäiseltä malliltaan ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3- ja L4- luokka), jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta;


31 §
Yleiset hinattavan ajoneuvon kytkentää koskevat ehdot

1. Moottorikäyttöiseen ajoneuvoon saa kerrallaan olla kytkettynä vain yksi hinattava ajoneuvo, jollei tästä pykälästä tai 35 §:n 4 momentista muuta johdu.


5. Nähtävyyksiin ja yleisötilaisuuksiin tutustuvien henkilöiden perävaunukuljetuksissa saa kuitenkin autoon tai traktoriin olla kytkettynä kaksi tai useampia perävaunuja. Ajoneuvoyhdistelmän pituus saa olla enintään 22 m ja perävaunujen yhteinen kytkentämassa enintään kolme kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen.

37 §
Ajoneuvon kuormaamista koskevat yleiset säännökset

2. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tavaratilaa ja moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kytketyn hinattavan ajoneuvon tavaratilaa ei saa käyttää muihin kuin tässä luvussa tarkoitettuihin henkilökuljetuksiin.

44 §
Henkilökuljetus perävaunun tavaratilassa

1 a. Auton ja traktorin perävaunulla saa poliisin hyväksymällä reitillä kuljettaa nähtävyyksiin ja yleisötilaisuuksiin tutustuvia henkilöitä edellyttäen, että perävaunu on varustettu henkilökuljetukseen soveltuvin rakentein ja varustein. Kuljetuksen suurin sallittu ajonopeus on 25 km/h. Kuljetettaessa puoliperävaunulla taikka kahdella tai useammalla toisiinsa kytketyllä perävaunulla henkilöitä tulee vetävän ajoneuvon kuljettajalla olla DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.


52 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen merkittäväksi rekisteriin tämän asetuksen säännöksistä poiketen

3. Ajoneuvohallinto voi myöntää elokuvantekoon tai tutkimustyöhön liittyvään toimintaan poikkeuksen 37 §:n 2 momentin säännöksestä.Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.