772/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan maanpuolustuskorkeakoulusta 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (668/92) 10 §:n 1 momentin 4 kohta, sekä

lisätään asetukseen uusi 29 a § seuraavasti:

10 §

Opiskelijaksi osastoon voidaan hyväksyä hakija, joka:


4) on enintään 25 vuotias, lentäjäksi koulutettava kuitenkin enintään 23 vuotias; sekä


29 a §

Maanpuolustuskorkeakoulu voi pääesikunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti hyväksyä yleisesikuntaupseerin tutkinnoksi ulkomailla suoritetun vastaavan tutkinnon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.