755/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esityksestä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 18 § ja

lisätään asetukseen uusi 49 a § seuraavasti:

49 a  §
Ajokieltoon määräämistä koskeva muistutus

Tieliikennelain 75 §:n 4 momentissa tarkoitettu ajokieltoon määräämistä koskeva muistutus lähetetään lain 75 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta tuomitulle ajo-oikeuden haltijalle, joka on viimeksi mainitun lainkohdan tai lain 75 §:n 3 momentin perusteella määrättävissä ajokieltoon, jos hän syyllistyy uuteen edellä mainitussa 5 kohdassa tarkoitettuun tekoon.

Muistutus tulostetaan ajokorttirekisteristä ilmenevien tietojen perusteella ja sen lähettää Autorekisterikeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Velvollisuus uusia kuljettajia koskevan 80 km/h enimmäisnopeuden noudattamiseen ja sitä osoittavan tunnuksen käyttämiseen lakkaa tämän asetuksen voimaan tullessa niiltä kuljettajilta, jotka ovat saaneet auton lyhytaikaisen ajo-oikeuden, moottoripyörän ajo-oikeuden taikka ajokorttiluvan moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.