750/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 48 a ja 49 a §:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 48 a §:n 1 momentti ja 49 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 48 a §:n 1 momentti 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (396/89) ja 49 a §:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1596/94), seuraavasti:

48 a §

Valtioneuvostossa on talouspoliittinen ministerivaliokunta, jonka puheenjohtaiana on pääministeri sekä jäsemnä valtiovarainministeri, pääministerin määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, työministeri ja enintään neljä muuta pääministerin määräämää ministeriä. Millo in talouspoliiffisen ministeri valiokunnan jäsenenä oreva ministeri 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen.


49 a §

Valtioneuvostossa on Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunta (EU-ministerivaliokunta), jonka puheenjohtajana on paaministeri seka Jäseninä ulkoasiainministeri, oikeusministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, valtiovarainministeri ja maa- ja metsätalousministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista pääministeri määrää kaksi ja kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.