628/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 27 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä syyskuuta 1989 annetulla lailla (804/89), seuraavasti:

27 §

Rangaistus tässä laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena pidetään myös 17 §:n 2 momentissa tai 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen rikkomista.

Joka luvattomasti antaa muun kuin salassa pidettävän tiedon asiakirjasta, joka ei ole julkinen, on tuomittava yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain rikkomisesta sakkoon.

Virkarikokseen ja julkisyhteisön työntekijän rikoslain 40 luvussa rangaistavaksi säädettyyn tekoon on kuitenkin sovellettava tuon luvun säännöksiä.

Painovapausrikoksista on noudatettava niistä erikseen annettuja säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.