575/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 65 §:n nojalla:

1  §

Tekijänoikeuslain 45, 46, 46 a, 48 ja 49 a §:ää sovelletaan Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2  §

Tekijänoikeuslain 45 §:ää sovelletaan:

1) esitykseen, joka tapahtuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;

2) esitykseen, joka on tallennettu 3 §:ssä tarkoitetulle laitteelle; sekä

3) esitykseen, jota ei ole tallennettu äänitteelle mutta joka sisältyy 5 §:ssä tarkoitettuun lähetykseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta yleisradioidun esityksen edelleen lähettämiseen.

3  §

Tekijänoikeuslain 46 §:ää sovelletaan laitteeseen, jonka ääni on tallennettu laitteelle Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

4  §

Tekijänoikeuslain 46 a §:ää sovelletaan laitteeseen, jonka liikkuva kuva on tallennettu laitteelle Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

5  §

Tekijänoikeuslain 48 §:ää sovelletaan:

1) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tapahtuvaan radio- ja televisiolähetykseen; sekä

2) muualla tapahtuvaan radio- ja televisiolähetykseen, jos lähettäjän päätoimipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

6  §

Tekijänoikeuslain 49 a §:ää sovelletaan valokuvaan, jonka valmistanut henkilö on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai jonka valmistajalla on vakituinen asuinpaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

7  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.