573/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus ajoneuvoveroasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetun ajoneuvoveroasetuksen (312/94) 1 § ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1  §
Veromerkit

Ajoneuvoveron suorittamiseksi käytetään vuonna 1995 seuraavan kaavan mukaan valmistettuja veromerkkejä:

1) arvoltaan 700 markan veromerkki:

2) arvoltaan 500 markan veromerkki:

Veromerkki varustetaan hologrammipainatuksella, ja veromerkin muut ominaisuudet ovat sen mukaisia kuin verohallitus ja merkkien valmistaja ovat sopineet.

1 a  §
Vuoden 1995 verokauden alkaminen

Vuoden 1995 ajoneuvoveron verokausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 1995.

4  §
Veromerkin kiinnittäminen autoon

Ajoneuvon tuulilasissa saa olla ainoastaan yksi ajoneuvoveron veromerkki, kuitenkin siten, että verokauden vaihtuessa ajoneuvoon saa olla kiinnitettynä samanaikaisesti edellisen verokauden ja uuden verokauden veromerkki enintään 7 päivän ajan ennen uuden verokauden alkamista ja sen alkamisen jälkeen. Tuulilasissa ei saa pitää myöskään muuta merkkiä, joka muistuttaa veromerkkiä tai joka voi vaikeuttaa veromerkin havaitsemista.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.