507/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Laki yleisistä kokouksista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisistä kokouksista 20 päivänä helmikuuta 1907 annetun lain 8 ja 9 § seuraavasti:

8 §

Päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä tai hänen määräämällään muulla poliisimiehellä on oikeus olla läsnä yleisessä kokouksessa.

9 §

Päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on oikeus hajottaa kokous:

1) jos 8 §:ssä tarkoitetulta poliisimieheltä kielletään pääsy kokoukseen;

2) jos yleisessä paikassa taivasalla pidetyssä kokouksessa ei noudateta poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi antamia määräyksiä;

3) jos kokouksen puheenjohtaja tai toimeenpanija ei noudata, mitä hänen velvollisuuksistaan 7 §:ssä säädetään, taikka jos hänen julistustaan kokouksen hajottamisesta ei noudateta; sekä

4) jos se, joka on toimeenpannut kokouksen, ei ole 2 §:n mukaan ollut siihen oikeutettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

HE 57/94
HaVM 20/94

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.