476/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja henkilösuojaimia koskevista vaatimuksista

Valtioneuvosto on 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (539/93), kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1  §

Tämä valtioneuvoston päätös koskee koneita ja henkilösuojaimia, jotka saatetaan markkinoille muussa tarkoituksessa kuin työssä käytettäväksi.

2  §

Muussa tarkoituksessa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettujen

1) koneiden on täytettävä koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1314/94) asetetut vaatimukset, ja

2) henkilösuojainten on täytettävä henkilösuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1406/93) asetetut vaatimukset.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1995

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.