468/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 39 §:n 1 momentin 3) kohta ja 39 a §:n 2 momentin 1) kohta sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä helmikuuta 1994 annetussa asetuksessa (167/94) seuraavasti:

39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:


3) joka on suorittanut hyväksytysti liikenneministeriön määräysten mukaisen autokouluyrittäjäkurssin tai on liikenneministeriön määräämällä tavalla järjestetyssä näyttökokeessa osoittanut hallitsevansa vastaavat tiedot;


39 a §
Autokoululupaa koskevat hakemukset

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeaksi todistettu jäljennös liikenneopettajaluvasta ja autokouluyrittäjäkurssin tai sitä vastaavan näyttökokeen suorittamisesta annetusta todistuksesta, selvitys työkokemuksesta sekä ote ajokorttirekisteristä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Asetuksen 39 §:n 1 momentin 3) kohdan vaatimus ei koske sitä, jolla 1 päivänä maaliskuuta 1994 on ollut autokoululupa tai joka tällöin on toiminut autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.