464/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 18 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (389/95):

1 §

Vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikon tehtävänä on huolehtia yhtiössä sovellettavien vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmukaisuudesta sekä siitä, että yhtiön vakuutusmaksujen ja vastuuvelan määräämistapa ja määrä täyttävät vakuutusyhtiölain (1062/79) ja lakisääteisiä vakuutuksia koskevien lakien sekä vakuutusyhtiöasetuksen (1064/79) samoin kuin edellä tarkoitettujen lakien nojalla annettujen sosiaali- ja terveysministeriön määräysten vaatimukset.

Vakuutusmatemaatikon on lisäksi tehtävä yhtiön hallitukselle selvitys vastuuvelan luonteen asettamista vaatimuksista yhtiön sijoitustoiminnalle.

2 §

Vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikolla on oikeus saada yhtiöltä käyttöönsä kaikki selvitykset ja tiedot, joita hän tarvitsee 1 §:n mukaisia tehtäviä suorittaessaan.

3 §

Jos vakuutusmatemaatikko havaitsee puutteita 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, hänen on tehtävä yhtiön hallitukselle esitys asiantilan korjaamisesta. Vakuutusmatemaatikolla on oikeus saada tieto siitä, millaisiin toimiin hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995.

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.