448/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus Matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan Matkailun edistämiskeskuksesta 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (459/88) 11 §:n 3 momentti seuraavasti:

11 §

Virkamieheksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se viranomainen, joka tämän pykälän 1 tai 2 momentin mukaan myöntää vastaavasta virasta virkavapautta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.