445/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

lisätään 14 päivän marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/94) 1 §:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä helmikuuta 1995 annetulla asetuksella (237/95) uusi kohta 3 a seuraavasti:

1  §

Valtion virkamieslain (750/94) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3 a) sähkömarkkinakeskuksen johtajan virka;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.