441/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 12 ja 14 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetun asetuksen (302/78) 12 §:n 2 momentti ja 14 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä kesäkuuta annetussa asetuksessa (589/88), seuraavasti:

12  §

Koulutuskeskuksessa voi olla myös tuntiopettajia ja muita määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilökuntaa.

14 a  §

Virkamiehen nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen se, joka myöntää vastaavasta virasta virkavapauden. Opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen yli kolmeksi kuukaudeksi nimittää kuitenkin johtokunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.