432/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 ja 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 24 §:n 1 momentti ja 28 §,

näistä 28 § sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (717/92), seuraavasti:

24 §
Virat ja toimet

Valtion ammatillisen oppilaitoksen viroista säädetään asetuksella. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otetut virkamiehet ovat tuntiopettajia tai muita määräaikaisia virkamiehiä.


28 §
Yksityisen oppilaitoksen henkilöstön asema

Yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen opettajan toimen haettavaksi julistamisesta, toimeen nimittämisestä, tuntiopettajan ottamisesta ja virantoimituksen keskeyttämisestä, samoin kuin sellaisen oppilaitoksen opettajantoimen haltijan ja tuntiopettajan yleisistä velvollisuuksista sekä varoituksen antamisesta ja tehtävästä pidättämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 338/94
SiVM 28/94

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.