372/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1969, 28 päivänä heinäkuuta 1978, 23 päivänä tammikuuta 1987, 30 päivänä joulukuuta 1991 ja 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetuilla laeilla (469/69, 593/78, 38/87, 1711/91 ja 559/93), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―5 momentti siirtyvät 3―6 momentiksi, seuraavasti:

1  §

Tämä laki ei koske myöskään urheilemista. Sitä koskeva eläketurva on järjestettävä erikseen vakuutuksella siten kuin asetuksella ottaen huomioon eri urheilulajit ja urheilijoiden vuositulot tarkemmin säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

HE 356/94
StVM 53/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.