356/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tuotantoalue

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella (tuotantoalue) tarkoitetaan tässä laissa Tyrnävän, Limingan ja Temmeksen kuntien aluetta.

2 §
Perunanviljely

Tuotantoalueella saadaan siemenperunan tuotannossa ja perunan viljelyssä käytettäväksi markkinoida vain maa- ja metsätalousministeriön määräämät laatuvaatimukset täyttävää siemenperunaa.

Maa- ja metsätalousministeriö voi tuotantoalueen tuottajajärjestöä kuultuaan antaa määräyksiä siemenperunan käyttämisestä tuotantoalueella.

3 §
Kasvinsuojelu

Maa- ja metsätalousministeriön tulee määrätä tuotantoalueella noudatettavasta kasvinsuojelusta sen mukaan kuin korkealaatuisen, terveen siemenperunan tuotannon edellytysten säilyttäminen tuotantoalueella edellyttää.

4 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta markkinoi tai käyttää siemenperunoita 2 §:n tai tämän lain nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka rikkoo tämän lain nojalla annettua kasvinsuojelumääräystä on tuomittava Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavan perunanviljelyä koskevan määräyksen rikkomisesta sakkoon.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä annettu laki (1010/88).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 364/94
MmVM 41/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.