352/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 82 §:n 1 momentin 3 kohta, sekä

lisätään mainittuun momenttiin uusi 4 kohta, seuraavasti:

82  §
Stipendi, apuraha ja tunnustuspalkinto

Veronalaista tuloa ei ole:


3) valtion 2 kohdassa tarkoitetusta taikka muusta ansiokkaasta toiminnasta ennen tammikuun 1 päivää 1984 myöntämä eläke tai tällaiseen eläkkeeseen liittyvä perhe-eläke;

4) liikuntalain (984/79) 21 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Lakia sovelletaan vuosilta 1995―1998 toimitettavissa verotuksissa.

HE 367/94
VaVM 101/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.