345/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä

lisännyt lukion tuntijaosta 23 päivänä syyskuuta 1993 annettuun valtioneuvoston päätökseen (835/93) uuden 2 a §:n seuraavasti:

2 a  §

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle oppilaalle opetetaan lukiolain (477/83) 18 §:n 2 momentin nojalla äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, voivat oppilaan äidinkielen, ala-asteelta alkavan kielen sekä yläasteelta alkavan kielen pakollisten kurssien yhteismäärät sekä oppilaalle pakollisten kurssien kokonaismäärä olla 2 §:ssä tarkoitettua pienemmät.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen lukion tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa, kunnes oppilaitoksen ylläpitäjä ottaa käyttöön tämän päätöksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos
Riitta Piri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.