344/1995

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/88) 19 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 19 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

19 §

Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä eduskunta valitsee keskuudestaan kolme tilintarkastajaa ja heille kullekin henkilökohtaisen varamiehen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, vaalin toimittavat valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Näin valitut kolme tilintarkastajaa valitsevat yhdessä neljännen tilintarkastajan ja hänelle varamiehen, joiden kummankin tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan (JHTT) tutkinnon tai Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan (KHT) tutkinnon suorittaneita. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto.

Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat voivat erottaa valitsemansa tilintarkastajan ja hänen varamiehensä toimestaan kesken toimikauden. Tilintarkastajien valitsema tilintarkastaja ja hänen varamiehensä voivat erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä eduskunnan valitsemille tilintarkastajille.Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (338/ 95)ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

PNE 5/94
PeVM 20/94

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.