339/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtakunnanoikeudesta 25 päivänä marraskuuta 1922 annetun lain (273/22) 1 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (282/83), seuraavasti:

1 §

Valtakunnanoikeuteen kuuluu korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana ja jäseninä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, kolme virassa vanhinta hovioikeuden presidenttiä ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lainoppinut professori, jonka samoin kuin hänen varajäsenensä tiedekunta valitsee keskuudestaan neljäksi vuodeksi, sekä kuusi muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä eduskunta valitsee neljäksi vuodeksi. Jollei eduskunta voi sopia valittavista vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Milloin korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidentti on estynyt olemasta asiaa käsittelemässä, kutsutaan hänen sijaansa saman tuomioistuimen virassa vanhin jäsen. Hovioikeuden presidentin ollessa estynyt tulee hänen sijaansa virassa vanhin niistä hovioikeuden presidenteistä, jotka eivät ole valtakunnanoikeuden jäseninä. Valitun jäsenen sijaan tulee tarvittaessa hänen varajäsenensä ja puheenjohtajan sijaan korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1995.

LA 110/94
PeVM 19/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.