278/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta

Valtiovarainministeriö on

moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 34 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (486/81), päättänyt:

1  §

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 9 §:ssä, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1977 annetussa asetuksessa (412/77) ja osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1981 ja 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa asetuksissa (250/81 ja 495/86), tarkoitetun moottoriajoneuvoveron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:

1) vapautetaan kiinteästä verosta ja kulutusverosta Armeniassa, Azerbaižanissa, Georgiassa, Iranissa, Kazakstanissa, Kirgisiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldovassa, Slovakian tasavallassa,Tadžikistanissa, Tunisiassa, Tsekin tasavallassa, Turkmenistanissa, Ukrainassa, Uzbekistanissa, Venäjällä tai Virossa rekisteröidyt ajoneuvot, Libyassa rekisteröidyt kuorma-autot ja kuorma-auton perävaunut sekä Turkissa rekisteröidyt linja-autot ja sellaiset kuorma-autot, jotka ovat Suomen ja Turkin välisessä liikenteessä,

2) vapautetaan kiinteästä verosta Sveitsissä rekisteröidyt ajoneuvot,

3) vapautetaan kulutusverosta Bosnia-Herzegovinassa, Kroatiassa, Norjassa tai Sloveniassa rekisteröidyt ajoneuvot, sekä

4) alennetaan kulutusvero Sveitsissä rekisteröidyistä ajoneuvoista siten, että vero alennetaan pakettiautosta 0,17 markkaan kilometriltä, linja-autosta 0,29 markkaan kilometriltä, kuorma-autosta 0,28 markkaan kilometriltä ja kuorma-auton perävaunusta 0,14 markkaan kilometriltä.

Sveitsissä rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta 1 momentissa mainitun asetuksen 9 §:n 2 momentissa olevia kulutusveron vähimmäismääriä koskevia säännöksiä. Sveitsissä rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 50 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1995. Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, joita käytetään Suomessa sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta 28 päivänä joulukuuta 1977 annettu valtiovarainministeriön päätös (1059/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.